برترین صفحه های ثبت شده امروز

ثبت رایگان صفحه اینستاگرام

صفحه ای که تمامی طنزهای برتر دنیای مجازی رو داره-فعالیت‌ های اجتماعی

تاریخ انتشار: بهمن ۲۰, ۱۳۹۶
صفحه ای که تمامی طنزهای برتر دنیای مجازی رو داره

خدایا!

وقت کردی مسیر زندگی ما رو
مجددا بررسی کن!
قسمت آسفالتش
دقیقا افتاده رو دهنمون...

دیدگاه‌ها