برترین صفحه های ثبت شده امروز

ثبت رایگان صفحه اینستاگرام

سرمستان وارد شوید-موسیقی ‌دان - هنرمند - گروه

تاریخ انتشار: بهمن ۲۰, ۱۳۹۶
سرمستان وارد شوید

پدرم گفت: كه ای دخت نكو بنيادم
زلف بر باد مده ، تا ندهی بر بادم

دیدگاه‌ها